การแบ่งปันโครงการ Scratch กับชุมชนออนไลน์ Scratch

โดย Derek Breen

หากต้องการให้ผู้ใช้ Scratch คนอื่นดู รีมิกซ์ และเพิ่มโครงการของผู้ใช้รายอื่นในสตูดิโอ จะต้องเปิดใช้งานการแชร์ การแชร์โปรเจ็กต์ทำให้ผู้ใช้ทุกคนทั่วโลกสามารถใช้โปรเจ็กต์นี้ร่วมกันได้ ดังนั้นให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือองค์ประกอบอื่นๆ (สไปรต์/บล็อก/เสียง) ที่คนแปลกหน้าไม่ควรเห็นถ้าโปรเจ็กต์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้คลิกกล่องกาเครื่องหมาย ร่าง ก่อนแชร์โปรเจ็กต์ เพื่อแจ้งให้ชุมชนออนไลน์ทราบว่าโปรเจ็กต์นี้อยู่ระหว่างดำเนินการในการแบ่งปันโปรเจ็กต์จาก Scratch Online Editor:

 1. ไปที่ www.scratch.mit.edu และเข้าสู่ระบบ 2. คลิกปุ่ม My Stuff บริเวณด้านบนขวาของหน้าเว็บ

  image0.png

 3. อ่านข้อมูลทางด้านขวาสุดเพื่อดูว่าโครงการใดได้รับการแบ่งปัน หากมีการแชร์โปรเจ็กต์ ตัวเลือก Unshare จะปรากฏขึ้น ถ้าไม่ได้แชร์โปรเจ็กต์ ตัวเลือกลบจะปรากฏขึ้น  image1.png

 4. คลิกชื่อโครงการเพื่อแชร์

 5. คลิกปุ่มแชร์

  image2.png

 6. กรอกช่องคำแนะนำและช่องหมายเหตุและเครดิต แล้วเพิ่มแท็กหนึ่งถึงสามแท็ก

  image3.png

ในการแชร์โปรเจ็กต์จาก Scratch Offline Editor ให้คลิกเมนู File แล้วเลือก Share to Website ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Scratch แล้วทำตามขั้นตอนที่ 2-6 ด้านบน