วิตามินก่อนคลอด

วิตามินก่อนคลอด

ชื่อสามัญ: วิตามินก่อนคลอด (PRE nay tal VYE ta mins)
ชื่อแบรนด์: Vynatal F.A., เซเนท, ...แสดงชื่อแบรนด์ทั้งหมด 507 รายการ Materna, Pramilet FA, Stuartnatal Plus, Natalins Rx, Norlac RX, Neo-Forte, Mynatal, Zenate Advanced Formula, ก่อนคลอด MR 90, O-Cal-FA, Equi-Natal Plus, Pan OB Forte, Hi-Nate 90, Lactocal- F, Maternity-90, Prenazyme 1+1, Pre-H-Cal, Femnatal, Vynatal 1 Plus 1, Par-F, การคลอดบุตร, Niferex PN Forte, Prenavite, Mynatal PN, Obnate 90, Maternal 90, Mynatal Rx, Precare, Natarex, Ternamar, Aminatal Plus, Elemental Iron-90, Mynatal PN Forte, Mynatal FC, Mynate 90 Plus, สูตรก่อนคลอด Vitamed, Zitamin, Preterna, Vernate, Vernate Advanced, Prenate 90, Aminate, Mission Prenatal Rx, Niferex-PN, Marnatal -F, Prenate Ultra, Prenatal Z Advanced Formula, Prenatal Plus, Zenate Prenatal, NatalCare, Prenatal Plus พร้อมเบต้าแคโรทีน, ก่อนคลอด Rx, การคลอดบุตรบวกเบต้าแคโรทีน, Equi-Natal M, Equi-Natal Rx, Equinatal 90, Equi-Natal Z, Natalcare Pic Forte, Natalcare Pic, Natalins, Stuart Prenatal พร้อมเบต้าแคโรทีน, ก่อนคลอด MR 90 Fe, Aminatal Plus One, Aminate พร้อมธาตุเหล็ก 90 มก., Ultra NatalCare, Prenatal S, Natafo rt, Nestabs, Nestabs CBF, Vitafol PN, Fem-Natal, Ami-Natal Plus One Improved, Aminatal Plus สูตรใหม่, Prenatal Plus พร้อมธาตุเหล็ก 27 มก., Obegyn, Mission Prenatal, Mission Prenatal FA, Mission Prenatal HP, Mynatal Z, Mynatal Plus, Mynatal Ultracap, Prenatal Plus Iron, Prenatal 1 Plus 1, Natalcare Plus, Prenatal 1 Plus 1 (ธาตุเหล็กต่ำ), ก่อนคลอด MTR พร้อมซีลีเนียม, Natalcare Rx, Prenavite FC, Prenavite PC, Chromagen OB, Natatab CFe, Natatab FA, Vitelle Nestabs OTC, Natachew, Premesis Rx, Prenate Advanced Formula, Precare Conceive, Citracal Prenatal Rx, NatalCare ขั้นสูง, NutriNate, Nestabs Rx, Stuartnatal Plus 3, Strongstart, Anemagen OB, Ultra-Natal, NatalCare Three, Natatab Rx, Equi-Natal Care , Inatal Advance, Inatal Ultra, วิตามินสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ Low Iron, Ob-20, Prenatabs CBF, Prenatabs FA, Prenatal Rx Low Iron, Vinate 90, Vinate M, Vinate Ultra, Prenate GT, Ferrex PC Forte, Trinate, Prenatabs Rx, Prenatal AD , ก่อนคลอด 19 (ล้าสมัย), Natalcare (ล้าสมัย), PrimaCare, Prenatal H, Duet, Duet Chewab le, Natalfirst, Natelle, Cenogen Ultra, Prenatal-U, Nestabs FA, Vinate GT, Natafolic-PN, Cal-Nate, Icar Prenatal, Prenate Advance, Novastart (ล้าสมัย), Novanatal, Natacaps, O-Cal Prenatal, NatalCare Advanced- RF, Vitafol-OB, Duet DHA, Prenate Elite, Prenatabs OBN, Icare Prenatal Rx, Vinatal 600, Nutrispire, PrimaCare One, PrenaFirst, Natafolic-OB, Vinate Good Start, Vinate II (สูตรใหม่), Vinate Advanced (สูตรใหม่) , สูตรขั้นสูงใหม่ก่อนคลอด Z, การเริ่มต้นที่สดใส, ก่อนคลอด Rx 1, Obtrex, Marnatal-F Plus, NatalCare CFE 60, Natelle Prefer, OptiNate, Select-OB, Citracal Prenatal + DHA, Natelle C, Natelle-ez, OB Complete, Tandem OB, NovaStart, Precare Premier, Neevo, Maxinate, Duet DHA EC, Citracal Prenatal 90+DHA, CareNatal DHA, Vitafol-OB+DHA, Vinate AZ, Vinatal Forte, Prenate DHA, Vinate AZ Extra, CitraNatal Rx, CitraNatal DHA, CitraNatal 90 DHA, PreferaOB, Natelle Plus พร้อม DHA, Verotin-GR, Dualvit OB, Verotin-BY, TriCare, Tandem DHA, Vitaphil, Vinate Calcium, Multifol Plus, พรี natal Elite, PrimaCare Advantage, OB พร้อม DHA (ล้าสมัย), Foltabs, Folbecal, Vitaphil Aide, RightStep, ComBi Rx, Foltabs บวก DHA, Viva DHA, Vinate IC, Pruet DHA, Renate DHA, Renate DHA Extra, Renate, CitraNatal Assure , Pruet DHA EC, Gesticare, Gesticare DHA, PreNexa, OB Natal One, Edge OB, RE OB 90 Plus DHA, Vitaphil Plus DHA, Vitaphil Plus DHA 90, RE OB Plus DHA, Trinatal Rx 1, Vinate One, Complete-RF, Advance Care Plus, Complete Natal DHA, Neevo DHA, CompleteNate, Vitaspire, Vinate C, Prenate Elite Plus Iron, Vinate III, PrenaCare, PrenaPlus, Select-OB+DHA, Multinatal Plus, Folcaps Care One, Previte Rx, UltimateCare One, Se -Natal 90, Se-Natal One, Se-Care, Se-Care Conceive, Vinate PN Care, Vinate Care, Foltabs 90 plus DHA, Concept DHA, Nata 29 OB, Nata 29 Prenatal, Duet DHA กับ Ferrazone, Concept OB, UltimateCare หนึ่ง NF, UltimateCare Advance, Tri Rx, TriAdvance, FoliNatal Plus B, Gesticare DHA DR, Se-Plete DHA, Seton ET, Seton ET-EC, Se-Natal 19, Se-Natal 16, Co Natal FA, Taron-PRX Plus DHA, Prefera OB Plus DHA, OB Complete 400, Obtrex DHA, PNV Select, Multi-Nate 30, Multi-Nate DHA Extra, Multi-Nate 30 DHA, Multi-Nate DHA, Cavan One, Natelle One, Trimesis Rx, NatalCare GlossTabs, PNV-DHA, Vinacal OR, Cavan EC DHA Plus, Multi-Nate 30 Kit, CitraNatal B-Calm, Folcal DHA (ล้าสมัย), Folivan-EC DHA, Folivan-PRX DHA, PreQue10 (ล้าสมัย), PreNexa ด้วย DHA, Folivan-OB, Taron-C DHA, Taron-EC Calc DHA Pack, Se-Tan DHA, Duet DHA Complete, Docosavit, Femecal OB, VitaNatal OB บวก DHA, PR Natal 400 EC, PR Natal 400, PR Natal 430 , TriCare DHA One, CitraNatal Harmony, Triveen-One, PR Natal 440, Prenate Essential, Folcaps Omega 3, Prefera OB-One, Femecal OB บวก DHA, Kolnatal DHA, Rovin-NV, Rovin-NV DHA, Zatean-PN DHA, Zatean-PN, Natelle One DHA, PreNexa ที่มี DHA (ล้าสมัย), Zatean-PN Plus, Prenate Plus, Vol-Nate, Vol-Tab Rx, Cavan-Heme OB, Triveen-PRx RNF, VeNatal FA, PNV-DHA Plus, Cavan-Folate DHA, NeevoDHA, PreNexa ระดับพรีเมียร์พร้อม DHA, PreferaOB+DHA, Cavan-Heme Omega, Duet DHA Balanced, Folcal DHA, Elite OB 400, PNV-Total, Triveen Ten, Zatean-CH, Taron-BC, Cavan Folate, Infanate DHA, Vol-Plus (ล้าสมัย), Vemavite PRX 2, OB Complete Premier, OB Complete One ด้วย DHA, OB Complete Chewables, Nexa Select with DHA, Paire OB Plus DHA, Nestabs DHA, EzFe Forte, Vena-Bal DHA, Vitafol-One, LevomefolatePNV, TheraNatal Complete, TheraNatal Core Nutrition, PNV-Omega, VeNatal Complete DHA, Prenaissance พลัส ก่อนคลอด 1, OB ที่สมบูรณ์ด้วย DHA, OB สมบูรณ์ 400 ด้วย DHA, การตั้งครรภ์ด้วย DHA, Macnatal CN พร้อม DHA, Levomefolate DHA, B-Nexa (ล้าสมัย), ProFe Forte, PureFe OB Plus, PreQue 10, PreNata, VitaMedMD Plus Rx , Reaphirm, Bal-Care DHA, Prenaissance Next, Prenaissance Balance, PreNatal Low Iron, Relnate DHA, vitaMedMD One Rx, vitaMed MD RediChew Rx, Prenate Mini พร้อม DHA, Natalvit, Nutri-Tab OB บวก DHA, Nutri-Tab OB, Bal -Care DHA Essential, HemeNatal OB, HemeNatal OB + DHA, Viva CT, Virt-Bal DHA Plus, VP-GGR-B6, VP-CH-PNV, Nexa Plus พร้อม DHA, Vitafol Plus, BN exa (ล้าสมัยA), Prena1 Plus, Prena1, Prena1 Chew, PNV OB+DHA, Virt-PN, Virt-PN DHA, OB สมบูรณ์ Petite ด้วย DHA, DuetDHA 400, DuetDHA 430, DuetDHA 400ec, DuetDHA 430ec, DuetDHA สมดุล, Similac ก่อนคลอด , Vinate DHA, Nata Komplete, Classic Prenatal, V-Natal, Vert-Select DHA, Cavan-Alpha, Trinatal GT, Trinatal Ultra, V-Natal DHA, Natalvirt CA, Natalvirt 90, CorNate-DHA, OB Complete Petite, VP- Heme, Virt-PN Plus, TL-Care DHA, Mom's Choice Rx พร้อม DHA, PNV-First DHA, Choice OB plus DHA, VP-PNV-DHA, PNV-OB พร้อม DHA, Prenatal Plus Low Iron, PNV Prenatal Plus, Ultimate OB DHA, One Daily Combo Pack, Prenaissance DHA, TriCare Prenatal Compleat, Vitafol Ultra, Vinacal B, Natalvirt FLT, Expecta DHA, Prenate, Prenate AM, Prenate Enhance ด้วย DHA, Prenate Restore, Active OB DHA, VitaPearl พร้อม DHA, Prena1 Pearl , TheraNatal Plus, TheraNatal OvaVite, TheraNatal Lactation Support, PrePlus, Triveen-Duo DHA, Nestabs ABC, VP-Heme OB, PreNatal 19 (ล้าสมัย), Vitafol Nano, Prenate Star, Prenate Pixie, Pr enatal 19 (Cypress), PreNatal 19 (ทั่วประเทศ), Folet One พร้อม DHA, Folet DHA, Virt-Nate, Virt-Vite GT, Provida OB, PNV Tabs 29-1, PreTAB, Obstetrix EC, Provida DHA, Focalgin 90 DHA, Focalgin CA, TheraNatal One DHA, TriStart DHA, Thrivite RX, Vitafol Fe Plus, VitaTrue plus DHA, Dothelle DHA, Enbrace HR, OB Complete Gold, Mteryti, Mteryti Folic 5, VP-Heme One, Virt-Nate DHA, Prena1 True plus DHA, Vitafol Gummies with DHA, Baby & Me, Obstetrix One, TheraNatal Lactation One, TheraNatal Lactation Complete, Niferex (ก่อนคลอด), Prenatal Plus + DHA Minicaps, Chromagen (ก่อนคลอด), PNV Prenatal, TriCare Prenatal, BumP DHA, TriStart One, Nestabs ONE, CitraNatal Bloom DHA, CitraNatal Medley, CitraNatal Bloom, Prenatal Multi + DHA, C-Nate DHA, Vil-Rx, M-Natal Plus, Azesco, ผู้เชี่ยวชาญ Centrum, Trinaz, Vitafol Strips, Good Sense PreNatal, Zalvit, One A Day Women's Prenatal, Pregenna, TriCare Prenatal DHA One Rx, CitraNatal Essence, ก่อนคลอดพร้อม DHA
แบบฟอร์มการให้ยา: แคปซูลทางปาก (วิตามินรวมก่อนคลอดที่มีโฟเลต 266.7 mcg DFE; วิตามินรวมก่อนคลอดที่มีกรดโฟลิก 0.4 มก.; วิตามินรวมก่อนคลอดที่มีกรดโฟลิก 0.8 มก. วิตามินรวมก่อนคลอดที่มีกรดโฟลิก 1 มก. วิตามินรวมก่อนคลอดที่มีกรดโฟลิก 1 มก. และ Docusate วิตามินรวมก่อนคลอดที่มีกรดโฟลิก 1.2 มก. วิตามินรวมก่อนคลอดพร้อมกรดโฟลิก 1.24 มก. และ Docusate วิตามินรวมก่อนคลอดพร้อมกรดโฟลิก 1.25 มก. วิตามินรวมก่อนคลอดพร้อมกรดโฟลิก 1.25 มก. และ Docusate วิตามินรวมก่อนคลอดพร้อมกรดโฟลิก 1.4 มก. วิตามินรวมก่อนคลอดพร้อมวิตามินบีคอมเพล็กซ์ วิตามินซี และแร่ธาตุ ด้วยแอล-เมทิลโฟเลต); ฟิล์มในช่องปาก (Prenatal Multivitamins with Folic Acid 1 มก.); ชุดรับประทาน (วิตามินรวมก่อนคลอดที่มีกรดโฟลิก 0.4 มก. วิตามินรวมก่อนคลอดที่มีกรดโฟลิก 0.8 มก. วิตามินรวมก่อนคลอดที่มีกรดโฟลิก 1 มก. วิตามินรวมก่อนคลอดที่มีกรดโฟลิก 1 มก. และ Docusate วิตามินรวมก่อนคลอดที่มีกรดโฟลิก 1 มก., Docusate และไพริดอกซิน; วิตามินรวมก่อนคลอดพร้อมกรดโฟลิก 1.1 มก. วิตามินรวมก่อนคลอดพร้อมกรดโฟลิก 1.4 มก. วิตามินรวมก่อนคลอดพร้อมกรดโฟลิก 5 มก.); ยาเม็ดแบบรับประทาน (วิตามินรวมก่อนคลอดที่มีโฟเลต 1360 ไมโครกรัม DFE; วิตามินรวมก่อนคลอดที่มีโฟเลต 1670 ไมโครกรัม DFE; วิตามินรวมก่อนคลอดที่มีกรดโฟลิก 0.2 มก. วิตามินรวมก่อนคลอดที่มีกรดโฟลิก 0.4 มก. วิตามินรวมก่อนคลอดที่มีกรดโฟลิก 0.5 มก. วิตามินรวมก่อนคลอดที่มีกรดโฟลิก 0.8 มก. วิตามินรวมก่อนคลอดพร้อมกรดโฟลิก 1 มก. วิตามินรวมก่อนคลอดพร้อมกรดโฟลิก 1 มก. และ Docusate วิตามินรวมก่อนคลอดพร้อมกรดโฟลิก 1.25 มก. วิตามินรวมก่อนคลอดพร้อมกรดโฟลิก 1.4 มก. และ Docusate วิตามินรวมก่อนคลอดพร้อมกรดโฟลิก 2.5 มก.); ยาเม็ดแบบรับประทาน เคี้ยวได้ (วิตามินรวมก่อนคลอดพร้อมกรดโฟลิก 1 มก. วิตามินรวมก่อนคลอดพร้อมกรดโฟลิก 1.4 มก.)
ระดับยา: ผลิตภัณฑ์เหล็ก , ส่วนผสมของวิตามินและแร่ธาตุ

ตรวจสอบทางการแพทย์โดย Varixcare.cz เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2021 เขียนโดย Cerner Multumวิตามินรวมก่อนคลอดคืออะไร?

วิตามินก่อนคลอดมีหลายยี่ห้อและหลายรูปแบบ ไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้วิตามินรวมก่อนคลอดเป็นส่วนผสมหลายอย่าง วิตามิน ที่มักพบในอาหารและแหล่งธรรมชาติอื่นๆ แร่ธาตุอาจมีอยู่ในวิตามินรวมก่อนคลอด

วิตามินรวมก่อนคลอดใช้เพื่อเสริม วิตามิน และแร่ธาตุที่จำเป็นในระหว่างตั้งครรภ์วิตามินรวมก่อนคลอดอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้ยานี้

คำเตือน

อย่ากินเกินขนาดที่แนะนำของ a วิตามินรวม . การใช้ยาเกินขนาดวิตามิน A, D, E หรือ K หรือแร่ธาตุบางชนิดที่มีอยู่ในวิตามินรวมก่อนคลอดอาจทำให้เกิดอาการเกินขนาดอย่างร้ายแรงหรือเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

ยาแก้ไอและไข้

ก่อนรับประทานยานี้

วิตามินและแร่ธาตุบางชนิดอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากรับประทานในปริมาณมาก อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้มากกว่าที่กำกับไว้บนฉลากหรือตามที่แพทย์ของคุณกำหนดก่อนรับประทานวิตามินรวมก่อนคลอด แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขทางการแพทย์ทั้งหมดของคุณและยาทั้งหมดที่คุณใช้

ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้วิตามินหรือแร่ธาตุเสริม หากคุณรับประทานอาหารที่มีเกลือต่ำ

คุณอาจจำเป็นต้องทานวิตามินรวมก่อนคลอดต่อไปหากคุณให้นมลูก ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ขณะให้นมบุตร

คือเบนาดริลทำให้เลือดบางลง

ฉันควรทานวิตามินรวมก่อนคลอดอย่างไร?

ใช้ตามคำแนะนำบนฉลากหรือตามที่แพทย์กำหนด

อย่ากินวิตามินรวมก่อนคลอดเกินขนาดที่แนะนำ

ผลิตภัณฑ์วิตามินรวมหลายชนิดยังมีแร่ธาตุ เช่น แคลเซียม เหล็ก แมกนีเซียม โพแทสเซียม และสังกะสี แร่ธาตุ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรับประทานในปริมาณมาก) อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น ฟันเปื้อน ปัสสาวะเพิ่มขึ้น เลือดออกในกระเพาะอาหาร อัตราการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอ สับสน และกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือรู้สึกอ่อนแรง อ่านฉลากของผลิตภัณฑ์วิตามินรวมที่คุณทานเพื่อให้แน่ใจว่าคุณรู้ว่ามีอะไรบ้าง

ใช้วิตามินรวมก่อนคลอดของคุณกับน้ำเต็มแก้ว

กลืนทั้งเม็ดหรือแคปซูลปกติ ห้ามหัก เคี้ยว ทุบ หรือเปิดออก

ปวดท้องหลังดื่มน้ำ

คุณต้องเคี้ยวเม็ดเคี้ยวก่อนกลืน

อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการใช้งานที่มาพร้อมกับผงในช่องปากอย่างระมัดระวัง

เก็บผลิตภัณฑ์นี้ในภาชนะเดิมที่อุณหภูมิห้อง ห่างจากความชื้นและความร้อน

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันพลาดยา?

กินยาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ให้ข้ามมื้อที่ลืมไป หากใกล้ถึงเวลาที่ต้องให้ยาครั้งต่อไป อย่าใช้สองครั้งในครั้งเดียว

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันใช้ยาเกินขนาด?

ไปพบแพทย์ฉุกเฉินหรือโทรสายด่วน Poison Help ที่หมายเลข 1-800-222-1222 การใช้ยาเกินขนาดวิตามิน A, D, E หรือ K หรือแร่ธาตุบางชนิดที่มีอยู่ในวิตามินรวมก่อนคลอดอาจทำให้เกิดอาการเกินขนาดอย่างร้ายแรงหรือเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

อาการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึง ผมร่วง , ผิวแห้ง , ผื่น, ปวดท้อง, อาเจียน , ท้องเสีย , ท้องผูก , เบื่ออาหาร, กระหายน้ำหรือปัสสาวะเพิ่มขึ้น, ลดน้ำหนัก , สับสน, อ่อนแรง, ง่วงนอน, ปวดข้อ, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, รุนแรง ปวดหัว , รู้สึกกระปรี้กระเปร่า, หัวใจเต้นผิดปกติ, ผิวเหลือง, หรือมีเลือดออกผิดปกติ

ฉันควรหลีกเลี่ยงอะไรในขณะที่ทานวิตามินรวมก่อนคลอด

หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์วิตามินรวมอื่นๆ ภายใน 2 ชั่วโมงก่อนหรือหลังรับประทานวิตามินรวมก่อนคลอด การทานผลิตภัณฑ์วิตามินที่คล้ายคลึงกันในเวลาเดียวกันอาจส่งผลให้ได้รับวิตามินเกินขนาดหรือผลข้างเคียงที่รุนแรง

หลีกเลี่ยงการใช้อาหารเสริมโพแทสเซียมหรือสารทดแทนเกลือเป็นประจำหากวิตามินรวมก่อนคลอดของคุณมีโพแทสเซียม

หลีกเลี่ยงการรับประทานวิตามินรวมก่อนคลอดร่วมกับนม ผลิตภัณฑ์จากนม อาหารเสริมแคลเซียม หรือ ยาลดกรด ที่มีแคลเซียม

ผลข้างเคียงของวิตามินรวมก่อนคลอด

รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินหากคุณมี สัญญาณของปฏิกิริยาการแพ้: ลมพิษ ; หายใจลำบาก; ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือคอบวม

เมื่อรับประทานตามคำแนะนำ วิตามินรวมก่อนคลอดไม่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรง ผลข้างเคียงที่พบบ่อยอาจรวมถึง:

ผลข้างเคียงของ prozac หายไป

นี่ไม่ใช่รายการผลข้างเคียงทั้งหมดและอาจเกิดขึ้นได้ โทรหาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำทางการแพทย์เกี่ยวกับผลข้างเคียง คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงต่อ FDA ได้ที่ 1-800-FDA-1088

ข้อมูลการจ่ายวิตามินรวมก่อนคลอด

ปริมาณผู้ใหญ่ปกติสำหรับการเสริมวิตามิน/แร่ธาตุระหว่างตั้งครรภ์/ให้นมบุตร:

ชุดวิตามินช่องปากก่อนคลอด: 1 เม็ดและ 1 ซอฟเจลแคปซูลทุกวันหรือตามคำแนะนำของแพทย์

ก่อนคลอดวิตามิน oral bar: 1 บาร์ทุกวัน

แคปซูลวิตามินช่องปากก่อนคลอด:
รับประทานวันละ 1 แคปซูล

ยาเม็ดวิตามินปากเปล่าก่อนคลอด:
รับประทานวันละ 1 เม็ด

วิตามินรวมก่อนคลอดด้วย กรดโฟลิค 0.5 มก. แท็บเล็ตปากเปล่า:
2 เม็ดต่อวันหรือ 1 เม็ดรับประทานวันละสองครั้ง

วิตามินรวมก่อนคลอดที่มีกรดโฟลิก 0.5 มก. และ Docusate แท็บเล็ตในช่องปาก:
2 เม็ดต่อวันหรือ 1 เม็ดรับประทานวันละสองครั้ง

วิตามินรวมก่อนคลอดพร้อมกรดโฟลิก 1.2 มก. เม็ดรับประทาน:
รับประทานวันละ 1 หรือ 2 เม็ด โดยแบ่งรับประทาน

  • ประหยัดสูงสุดถึง 80% สำหรับใบสั่งยาของคุณ
  • ได้รับการยอมรับจากร้านขายยากว่า 65,000 แห่ง
รับบัตรส่วนลด

ยาตัวอื่น ๆ จะส่งผลต่อวิตามินรวมก่อนคลอดอย่างไร?

ยาอื่นๆ อาจส่งผลต่อวิตามินรวมก่อนคลอด รวมทั้งยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ วิตามิน และ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร . แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบเกี่ยวกับยาที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันและยาใดๆ ที่คุณเริ่มหรือหยุดใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

จำไว้ว่า เก็บยานี้และยาอื่นๆ ทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก ห้ามใช้ยาร่วมกับผู้อื่น และใช้ยานี้ตามข้อบ่งชี้ที่กำหนดเท่านั้น

ปรึกษาผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่แสดงในหน้านี้ใช้กับสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบทางการแพทย์

ลิขสิทธิ์ 1996-2021 Cerner Multum, Inc. เวอร์ชัน: 9.01