วิธีอนุญาตและบล็อกโปรแกรมผ่านไฟร์วอลล์ Windows

โดย Lawrence C. Miller


1 5 กลับ
ต่อไป

เปิด Windows Control Panel แล้วคลิก System and Security

หน้าต่างระบบและความปลอดภัยจะปรากฏขึ้น
สอง 5 กลับ
ต่อไป

คลิกไฟร์วอลล์ Windows

หน้าต่าง Windows Firewall จะปรากฏขึ้น
3 5 กลับ
ต่อไป

ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก อนุญาตโปรแกรมหรือคุณลักษณะผ่านไฟร์วอลล์ Windows

หน้าต่างโปรแกรมที่อนุญาตจะปรากฏขึ้นพร้อมรายการโปรแกรมและคุณสมบัติที่อนุญาต

4 5กลับ
ต่อไป

ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก อนุญาตโปรแกรมหรือคุณลักษณะผ่านไฟร์วอลล์ Windows

หน้าต่างโปรแกรมที่อนุญาตจะปรากฏขึ้นพร้อมรายการโปรแกรมและคุณสมบัติที่อนุญาต


5 5 กลับ
ต่อไป

เลือกโปรแกรมหรือคุณสมบัติที่คุณต้องการแก้ไขโดยเลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายทางด้านซ้าย เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายทางด้านขวาเพื่ออนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่านโยบายเครือข่ายบ้าน/ที่ทำงาน (ส่วนตัว) และสาธารณะ คลิกตกลง

หากโปรแกรมที่คุณต้องการอนุญาตผ่านไฟร์วอลล์ของคุณไม่อยู่ในรายการ ให้คลิกปุ่ม อนุญาตโปรแกรมอื่น แล้วเลือกจากรายการโปรแกรมที่ปรากฏขึ้นหรือเรียกดูตำแหน่งไดเรกทอรีของโปรแกรม

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมหรือคุณลักษณะเฉพาะ ให้เลือกโปรแกรม (ดูขั้นตอนที่ 4) แล้วคลิกปุ่มรายละเอียด